Ümit Kalko Haberleri

Kişinin yasevimliığı cemiyet ortamında kıymeti olan , kudret, gidiş ve öbür davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tüyöneten.

Eğitim, önceden saptanmış esaslara için insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamlamaya yarayan planlı etkisinde bırakır sürecidir.

Eğitim; ferdin davranışlarındaki yaşantısı vasıtasıyla kasıtlı olarak ve isteyerek bileğaksiyonme meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü kadar eğitimin bir çok tanılamamı örgülabilmektedir. Fakat, hasetmüzde çoğunlukla yeğleme edilen tanılamam:

“Bireyin davranışında, kendi yaşantısı vasıtasıyla ve kasıtlı olarak istenilen yönde( eğitimin fakatçlarına müsait ) bileğaksiyonme meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu tanıma için;

· Eğitim bir süreçtir.

· Eğitim sürecinde, ferdin davranışlarının istenilen yönde bileğaksiyontirilmesi fakatçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki bileğaksiyonme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Eğitim sürecinde ferdin kendi yaşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç taban öğesi vardır.

1. Fakatç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Bileğerlendirmeler

Eğitim fakatçla başlar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam değer ve yorum ile son bulur. Sürecin bu mantığı yekpare kültürler ciğerin benzeridır. Fakatçların içeriği ve öğrenme ciğerin kullanılan öğretme şekilleri kültürden kültüre için bileğaksiyonebilir, ama sürecin doğbirliı bileğaksiyonmez.

Eğitim kapsamı ve tanılamamlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Gün boyunca birmebzul filozof ve terbiyeci, eğitimin ne olduğuna dayalı farklı farklı tanılamamlamalarda bulunmuşdolaşma. Günümüzde ise eğitimin kabul edilen standart tanılamamı şudur: Eğitim, ferdin davranışlarında kendi yaşantıları vasıtasıyla kasıtlı olarak istendik davranış bileğaksiyonikliği meydana getirme sürecidir. Bu tanılamamlama ekseninde eğitimin genel hatları çizilebilir. Bu tanılamamlamanın ortamında eğitime dayalı temelı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi yaşantıları vasıtasıyla”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış bileğaksiyonikliği” ve “müddetç” kadar kelimeler eğitimin esas taşlarıdır.

Eğitim, kişioğlu ciğerin hayat boyu devam eden bir süreçtir ve davranışlarda değişiklik meydana getirir. Bu davranış değişiklikleri ise ferdin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişiklikleri istendik yani beklentilere ve hedeflere müsait olabileceği kadar istenmedik yönde bile gelişebilir. Eğitim sürecinin aksiyonletilmesi ise kasıtlı yani programlı ve programlı olabileceği kadar gelişigüzel bile kabil. Kasıtlı olarak yapılan eğitime formal eğitim bilimi, gelişigüzel yapılan eğitime ise informal eğitim bilimi denir. Henüz açıklayıcı bir örnek verirsek meslek, dershane, eğitim bilimi merkezleri kadar mekânlarda verilen eğitim bilimi formal; ferdin kendi çevresinden edindiği ve planlı programlı olmayan eğitim bilimi ise informal eğitidir. Kısaca eğitim bilimi yalnızca okullardaki öğrenmelerle sınırlı bileğildir.

Eğitim Türleri
Eğitim türlerine için sınıflandırıldığında formal ve informal eğitim bilimi sürdürmek üzere iki tür ortaya çıkar. Formal eğitim bilimi okullarda ya da kurumlarda belli bir tasavvur ve yetişek çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu eğitim bilimi tipinin belli bir amacı vardır. Bu düzende eğitim bilimi süreci idari bir kadro ve eğitmenler tarafından planlanır. İnformal eğitim bilimi ise otomatik gelişen plansız ve programsız yapılan eğitimdir ki fert bu eğitimi toplumsal çevresinden gizil olarak edilir.

Eğitim Sistemi
Eğitim, bir dizge olarak ele tuzakındığında ise eğitim bilimi sisteminin üç taban ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, süreçler ve çıktılardır. Kaynarca; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, bina, donanım, maliyet, personel kadar fiziki unsurlardır. Süreç; meslek ortamında meydana gelen dersler, öğrenme yaşantıları ve ders aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde eksperlik, yeterlilik, bitirme, test skorları kadar istenilen davranış bileğaksiyoniklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir